Badania i profilaktyka

DIAGNOSTYKA SNU

 1. W jakim celu wykonuje się badanie screeningowe zaburzeń oddychania podczas snu ?

Celem tego badania jest ocena czy w czasie snu u danej osoby pojawiają się zaburzenia oddychania, czy nie. Głównym wskazaniem do przeprowadzenia takiego badania jest podejrzenie zespołu zaburzeń oddychania w czasie snu – kiedy chory bardzo głośno chrapie, często przestaje w nocy oddychać, uskarża się na sen nie dający wypoczynku, a w czasie dnia ma skłonność do zasypiania w przeróżnych okolicznościach – począwszy od zasypiania podczas rozmowy, po zasypianie za kierownicą.

Badanie screeningowe pozwala ono z dużą dokładnością określić rodzaj i liczbę bezdechów, oraz ich korelację z pozycją ciała, wysyceniem krwi tętniczej tlenem. Dużą zaletą tego badania jest fakt, że jest ono wykonywane w domu pacjenta, co zmniejsza stres związany ze spaniem w laboratorium, a więc w “obcym miejscu”, oraz liczba czujników ,która jest zredukowana do niezbędnego minimum, co poprawia komfort snu podczas badania.

2. Na czym polega badanie screeningowe zaburzeń oddychania podczas snu?

W przeciwieństwie do pełnego badania polisomnograficznego, badanie screeningowe wykonywane jest w domu u pacjenta. W tym celu przyjeżdża do Państwa technik medyczny, który zakłada aparat przed snem. Następnie rano technik przyjeżdża aby zabrać aparat do odczytu badania i opisania go przez lekarza.

Samo badanie screeningowe polega na ciągłym zapisie parametrów oddychania osoby badanej takich jak:

 • przepływ powietrza przez nos (rejestrowany poprzez kaniulę donosową)
 • chrapanie – tzn wibracje związane z chrapaniem, również rejestrowane przez w/w kaniulę
 • ruchy oddechowe klatki piersiowej – rejestrowane przez elastyczny pas, zakładany na klatkę piersiową
 • ruchy oddechowe brzucha – rejestrowane przez elastyczny pas, zakładany na brzuch
 • wysycenie krwi tętniczej tlenem – rejestrowane przez czujnik zakładany na palec
 • pozycja ciała podczas snu – rejestrowana przez czujnik pozycji ciała wbudowany w urządzenie.

Jedyne co może się wydać Państwu nieprzyjemne to wąsy kaniuli (ok 7mm długości), które są wkładane do nosa, aby rejestrować przepływ powietrza. Uczucie obecności kaniuli w nosie szybko mija, i nie zakłóca komfortu snu.

3. Czy badanie screeningowe zaburzeń oddychania podczas snu jest bezpieczne?

Tak, badanie jest w pełni bezpieczne, zarówno dla pacjenta, jak i dla technika, który zakłada aparat pacjentowi.

Wszystkie czujniki są czyszczone po każdorazowym badaniu, kaniule donosowe, są jednorazowe.

Kabel czujnika na palec posiada wysokiej jakości izolację.

Samo urządzenie jest zasilane przez wewnętrzny akumulator, zamknięty szczelnie w izolacyjnej obudowie, zatem nie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem.

Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy 93/42 EEC z dn. 14.06.1993 dotyczącej urządzeń medycznych.

4. Jak należy się przygotować do badania?

Gdy w ustalonym terminie przyjedzie do Państwa technik, dobrze by było gdyby osoba, której ma zostać wykonane badanie, była przygotowana do snu.

Przed badaniem proszę przyjąć wszystkie leki które Państwo przyjmujecie regularnie wieczorem oraz rano. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do osób leczonych z powodu chorób serca, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy czy też przewlekłych chorób układu oddechowego.

Bardzo ważne jest, aby nie mieli Państwo zbyt dużych kłopotów z zaśnięciem, w tym celu wskazane jest, aby:

 • Nie próbować porządnie się wyspać przed badaniem, aby wyniki „były lepsze”
 • Najlepiej aby dzień poprzedzający badanie wymagał od Państwa dużej aktywności
 • Powstrzymać się od spożywania w dniu badania, kawy, mocnej herbaty oraz innych napojów zawierających kofeinę, teinę (Coca Cola, Red Bull itp), alkohol lub inne substancje pobudzające.

Przebieg badania

Przed założeniem aparatu technik przeprowadzi z Państwem krótką ankietę dotyczącą m.in. przyjmowanych leków, długości snu itp.

Technik zakłada aparat, po czym następnego dnia rano przyjeżdżając po odbiór badania dostarczy Państwu rachunek za usługę medyczną.

Proces zakładania wszystkich czujników zostanie dostosowany do tej godziny tak, aby nie zaburzać Państwa rytmu dobowego.

Czujniki zostaną one zamontowane w taki sposób, że nie będą zbytnio krępowały ruchów i jeżeli zaistnieje taka konieczność, to bez żadnych problemów będziecie Państwo mogli skorzystać z toalety.

Czas badania zależy w pełni od Państwa.

Należy jednak pamiętać o tym, że wskazane jest, aby badanie trwało przynajmniej 6 godzin – większa ilość informacji znacznie ułatwia ustalenie właściwego rozpoznania.

Rys. Urządzenie do badań screeningowych podłączone do pacjenta.

 1. Co się dzieje po zakończeniu badania?

Następnego dnia rano przyjeżdża do Państwa technik aby odłączyć wszystkie czujniki i odebrać aparat (po odpowiednim poinstruowaniu przez technika możecie Państwo odłączyć te czujniki sami). Po dokładnym opracowaniu wyników badania (maksymalnie w czasie 7 roboczych dni) otrzymacie Państwo ostateczny wynik, opisany przez lekarza specjalistę, wówczas zostanie zaproponowany najbardziej odpowiedni sposób dalszego postępowania aby zastosować leczenie, jeśli będzie to wskazane.

Kwestionariusz zaburzeń snu: SKALA SENNOŚCI EPWORTH

Proszę określić z jaką łatwością zapadł/zapadłaby Pan/Pani w drzemkę lub zasnął/zasnęła w  przedstawionych poniżej sytuacjach.

0 = nigdy nie zasnę

1 = mała możliwość drzemki

2 = średnia możliwość drzemki

3 = duża możliwość drzemki

Sytuacja

Możliwość zaśnięcia

Siedząc lub czytając

Oglądając TV

Siedząc w miejscu publicznym

Podczas godzinnej, monotonnej jazdy samochodem jako pasażer

Po południu leżąc

Siedząc, w trakcie rozmowy z inną osobą

Po obiedzie bez alkoholu, siedząc w cichym i spokojnym miejscu

Podczas prowadzenia samochodu, w trakcie kilkuminutowego oczekiwania w korku

Łącznie: 

W przypadku uzyskania 9 punktów lub powyżej wskazana jest konsultacja z lekarzem specjalizującym się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń snu.  Jeżeli istnieją inne powody do zaniepokojenia jakością snu: bezsenność, chrapanie itp. Również zapraszamy na wizytę.

Dane kontaktowe

e-mocja™
ul. Złota 61 lok. 100
00-819 Warszawa
Tel. 22 380 32 80 – 81
Fax: 22 380 30 58
e-mail: biuro@emocja.pl

W czym możemy pomóc?

Twoja opinia

Każda Twoja uwaga jest dla nas cenna. Jeśli chcesz wyrazić swoją opinię – napisz: biuro@emocja.pl

Copyright © 2021 e-mocja™ | Wszelkie prawa zastrzeżone.